Stevnerapporter fra Holla-skytterne

LS-2005
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga
Landsdelskretsstevnet | Fylkesstevnet bane | Landsskytterstevnet | Samlagsstevnet bane | Telemarkscupen | TA-skytinga

Landsskytterstevnet 2009 - info

 

 

Så er det tid for nok et Landsskytterstevne. Denne gang er det vår egen Landsdel som er arrangør, og det er Evje som har turnus for dette stevnet. Som for ti år siden, er selve steve lagt til Evjemoen leir og skytefelt. Men i 1999 var fortsatt Forsvaret tilstede her og anlegg og Camp var i god stand. Nå ser en tydelig tegn på at det er noen år siden Forsvaret trakk seg ut.

Spesielt bærer skyttercampen preg av dårlig standard og tildels dårlig planlegging. Det er trangt for biler og campingvogner, strømmen fungerer bare av og til, og dassene er i grunnen bare drit og vi kan si det på den måten. Dette står på ingen måte i forholdt til hva en forventer i dag, og spesielt ikke i forhold til de anbefalinger myndighetene gir for å begrense smittefaren ved svineinfluensa som er så aktuelt i disse dager. Såpe på, og renhold av toaletter bør være et minstekrav.

Også de trafikale forholdene er dårlig planlagt og forvaltet med kø, biler på kryss og tvers osv. Vi får håpe arrangøren tar et raskt tak i dette slik at i hvert fall siste del av stevneuka kan bli et bra minne.

Sportslig ser disse negative forholdene ikke til å ha virkning. Holla har flere påmeldte enn på mange år. Ikke rart kanskje når vi faktisk er på "hjemmebane". På disse sidene vil vi forsøke å skildre litt av aktivitetene både på banen og utenfor. Vi håper etterhvert å komme med både resultater og bilder.

- Og til dere som er på Landsskytterstevnet: "Nettredaksjonen" vil gjerne ha både stoff og bilder. Ta kontakt med Knut.

 

 

 

©2005 Holla Skytterlag