Resultater lag 14 100m

1 Helene Lande Flesberg R
99XX9 47 *XX99 48 99989 44 X9*XX**XXX 99 X99XX999XX 95
15 Skudd 139 25 Skudd 238 35 Skudd 333
2 Sara Tveiten Rollag og Veggli ER
**X** 50 ****X 50 X**XX 50 X****X**X* 100 9***X*XXXX 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
3
4 Elizabeth Lande Flesberg ER
9*X*X 49 ***X* 50 X*XX* 50 XX999**XXX 97 X****X99** 98
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 344
5
6

MLRes - www.megalink.no 19:12 - 23.06.2007