Resultater lag 13 300m

1 Harald Jensen Lyngdal V55
XXX** 50 X*XXX 50 XX**X 50 8X**9XX9*X 96 *99X9*XXX9 96
15 Skudd 150 25 Skudd 246 35 Skudd 342
2 Gunnar Aarvold Sem 4
**X*X 50 998*5 41 9X999 46 98X*9**9X 85 0
15 Skudd 137 25 Skudd 222 35 Skudd 222
3 Geir Heskestad Greipstad 4
X**** 50 8X*88 44 9*X*9 48 X89XXXX*99 95 0
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 237
4 Kjell Juvland Sauherad 3
X***X 50 97X68 40 9X**X 49 X9X*99X*XX 97 0
15 Skudd 139 25 Skudd 236 35 Skudd 236
5 Kjell Egil Norum Norheim 5
9*X*X 49 998XX 46 X9XXX 49 X89997**X* 92 *X9XX*XXXX 99
15 Skudd 144 25 Skudd 236 35 Skudd 335
6
7
8 Sverre Fevang Sem V55
X999X 47 99898 43 X**9* 49 *9*99X*X9X 96 0
15 Skudd 139 25 Skudd 235 35 Skudd 235
9 Ragnar Flaatnes Sem 5
*XX*X 50 X9X*X 49 *X**X 50 99XXXXXX*X 98 *X****XXXX 100
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 347
10 Tommy Gjølberg Sem 5
9**XX 49 X**XX 50 X**XX 50 *999X9X*X9 95 XX**XX** 80
15 Skudd 149 25 Skudd 244 35 Skudd 324

MLRes - www.megalink.no 21:07 - 24.06.2007