Holla skytterlags baneanlegg

Mai 2014 : Utbedring av sikkerhetsvoll på 100m


//baneanlegg.hollaskytterlag.no/#!album-6

Som de fleste er kjent med, har grunneieren av eiendommen sør for baneanlegget det siste året gjort sitt beste for å skape problemer for skytterlagets aktivitet. En liten del av hans eiendom ligger innenfor sikkerhetssonen for baneskytingen og han mener seg skadelidende på grunn av dette. Allerede i 1957 ble det avsagt en rettskjennelse som på visse vilkår gir skytterlaget rett til å benytte banen. Begrensningene ligger i tidspunktene banen kan benyttes. Tidsbegrensninger som er helt uforenelig med dagens aktivitet i et skytterlag med medlemmer helt i landstoppen.

Forskriftenes krav til bakgrunn på 100m er en sikkerhetsvoll som skal være 3 m høyere enn skivene i en bredde 3 m tilside for fløyskivene. Derfra skal vollen være like høy som skivene ut til 10 m fra fløyskivene. Skytterlaget er nå i ferd med å utbedre sikkerhetsvollen slik at dette kravet oppfylles. På grunn av terrengforholdene har den tidligere sikkerhetssonen strukket seg helt ut til det bakenforliggende høydedraget. Med den nye vollen er sikkerhetssonen begrenset til selve vollen rett bake skivene. Med denne utbedringen er sikkerhetsforskriftene oppfylt innenfor selve baneområdet. Dermed er ikke lenger naboens eiendom berørt av faresonen og skytterlaget er ikke lenger bundet av begrensningene gitt i rettskjennelsen fra 1957. Vi er glade for at vi igjen kan tilby våre aktive skyttere og jegere fullverdige treningsforhold.

Vi er svært glade for at Cappelen Skoger som eier grunnen der banen ligger, alltid er positiv til skytterlagets aktivitet og tillater de nødvendige inngrepene.

April 2003: Vi monterer elektroniske skiver på 300m
//baneanlegg.hollaskytterlag.no/#!album-7

I 2003 anskaffet vi og monterte 10 nye elektroniske skiver på 300m. Den gamle anvisergrava ble bygget om med elektrisk skiveheis for 5 og 5 skiver som kan styres fra standplass.

Skivene senkes ned i et overbygget tak slik at de står innendørs og beskyttet mot både vær og skyting når de er nedsenket. Dermed var også mange års tradisjon med manuell anvisning på Hollabanen over. For mange en lettele og en betydelig forbedring av skyteopplevelsen. For enkelte en vemodig dag. Det er mange som har tilbrakt utallige timer i grava for å bistå sine nærmeste og kamerater med anvisning. Mange har også gode minner fra lange stevnehelger med timesvis med anvisning og notering av resultater. Selv om det var tungt arbeid i all slags vær, var det også en sosial aktivitet som ga minner for livet.

Nå er det altså over.