Samarbeidsprosjekt.

   

Holla Ungdomsskole.

og

  Holla skytterlag

 

  Skytterlaget ønsker deg med dette velkommen som deltaker ved vårt prosjekt, skyteskole for gutter og jenter.

 
         
     
 

UtdanningsmÅl

Ved undervisningens slutt bør du ha nådd følgende mål:

•  Kjenne sikkerhetsbestemmelsene for behandling av våpen og ammunisjon.

•  I grove trekk kjenne DFS`organisasjon.

•  Kunne kjenne til DFS`konkurransevåpen. Godt kjennskap til puss og stell av våpen.

•  Med rimelig ferdighet kunne gjennomføre praktisk skyting med fin- eller grovkaliber, herunder:

-Tilfredsstillende skytestilling liggende, og kjenne knestående skytestilling.

- Kunne lade og tømme våpen.

- Kunne sikringssystemet på våpenet.

- Kunne puste- og avtrekksteknikk.

- Kunne siktemidlene med hensyn til sikting / justering av siktet.

 

•  Ha kjennskap til aktuell bekledning.

- Aspirant

- Rekrutteringsskyttere

- Senior

 

Hva er skyting:

•  Vektlegging av sikkerhet og sikkerhetsrutiner

•  DFS som organisasjon og skytedisipliner, hvor mange lag og skyttere har organisasjonen?

•  Miljø- og breddefokusert

•  Fordeler for utøveren

•  Skyting bedrer konsentrasjonen

•  Skyting bedrer koordinasjonen

•  Skyting krever kondisjon

•  I skyting lærer man å slappe av

 
   

 

Varighet: 6 timer ( 1 skoledag). Tidspunkt: 14 juni og 16 juni.

Program, teori og praktisk skyting.

 

   

Tid

Sted

Tema

Instruktører

Hjelpemidler

1.time

Holla ungdomsskole

Presentasjon. Orientering om skyteskolen. Orientering om DFS, Holla skytterlag. Sikkerhetsregler, opptreden med våpen. Presentasjon av våpen og ammo.

Liggende skytestilling.

Alle.
Jan Erik.
Sven Ove.
John Gary.
Svein Reidar.

medjelpere;
Idun, Miriam,
Julie, Katrine.

DVD. Brosjyrer. Sikkerhetsmerket. SAUER, ANSCHUTZ.

Ammo til kal.22, og 6,5.

 

 

 

 

 

2.og 3.time

Tveitdammen skytebane. Elevene inndeles i 3 grupper, rullering.

Gr.1 . Praktisk skyting med kal.22. 50m.

Gr.2. Lading, sikring, tømming av våpen. Siktemidlene.

Gr.3 . Liggende skytestilling. Sikting avtrekk pusting.

Alle.

Alle.
Jan Erik.
Sven Ove.
John Gary.
Svein Reidar.

medjelpere;
Idun, Miriam,
Julie, Katrine.

Våpen + ammo.

Diopter.

Hørselvern.

Skiskyttermål.

 

 

 

 

4.og 5.time

Tveitdammen skytebane.

Elevene inndeles i 3 grupper, rullering.

Gr.3. Praktisk skyting med kal.22, og 6,5. mål 100m. elektronikk.

Gr.2. Knestående skytestilling bekledning.

Gr.1. Puss og vedlikehold av våpen.

Alle.
Jan Erik.
Sven Ove.
John Gary.
Svein Reidar.

medjelpere;
Idun, Miriam,
Julie, Katrine.

Våpen + ammo.

Pusseutstyr.

Hørselvern.

Demo.skytterbekledning.

Diplomer/Premiering.

 

 

 

Avslutning / oppsummering, utdeling av diplomer og premiering.
           
   

SIKKERHETSMERKET.

 

 

INGEN SIKTING ELLER SKYTING SÅ LENGE DETTE MERKET ER SYNLIG !

HVIS SKYTINGEN AV EN ELLER ANNEN GRUNN MÅ STANSES, SKAL VÅPENET SIKRES EVENTUELT TØMMES OG LEGGES NED PÅ STANDPLASSEN.