INFORMASJON FRA SKYTTERLAGET

Hollastevnet 2021 er avlyst!

Regjeringen har bebudet pressekonferanse om koronasituasjonen fredag kl 13, men ingenting tyder på at gjenåpningen til trinn 3 kommer før helga. For at skytterne skal få rimelig tid til å forberede seg og ikke risikere å komme til Holla uten å få skyte, har vi besluttet å avlyse Holla-stevnet i år.
Vi beklager at vi ikke klarer å gjennomføre stevnet som planlagt pga korona-reglene. Myndighetene har ikke vært på får side denne gang.

Vi håper det er mulig å gjennomføre et banestevne ei helg i august. Vi ønsker alle velkommen tilbake da.


Holla Skytterlag.

??? Hva skjer med Banestevnet i Holla 17-19 Juni 2021 ???

Det er stadig uklart om vi klarer å gjennomføre det planlagte banestevnet torsdag 17 - lørdag 19. juni. Vi må forholde oss til både Nasjonale og Lokale koronaretningslinjer i tillegg til retningslinjene som DFS pålegger oss. Det er annonsert lettelser i bestemmelsene fra torsdag denne uken. Vi håper å få et forvarsel om hva som vil komme på tirsdag 15. juni, men det er usikkert. Dersom disse kommer tidsnok vil vi gjennomføre stevnet som planlagt. Dersom vi ikke får ytterligere gjennåpning og lettelser, eller de kommer for sent til stevne-start, må vi dessverre avlyse årets banestevne. Vi venter imidlertid i det lengste før vi tar en slik avgjørelse.

Påmeldte skyttere bes følge nøye med på www.hollaskytterlag.no og i MittDFS for ytterligere info. Vi vil gjøre alt vi kan for å varsle skytterne så raskt som mulig dersom det blir avlysning. Håpet er å gjennomføre.

Holla Skytterlag

Oppdatert 26. mars.

Ny presisering ang avstand, samt oppdateringer vedr. trening og konkurranser for voksne, barn og unge.

De nasjonale koronavettreglene er oppdatert med følgende (endringer i rødt):

  • Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand også på standplass under treninger (se pkt. 1.8.2).   
  • Forbud mot arrangementer og organisert trening for voksne innendørs.
  • Det anbefales at arrangementer for voksne utendørs utsettes eller avlyses.
  • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand (se pkt 1.8.1).
  • Presisering om at det på standplass under skyting er tilstrekkelig med 1 meter avstand, men at det skal være minst 2 meter avstand mellom personer alle andre steder. 
  • Regler vedr. konkurranser for barn og unge under 20 år videreføres (se pkt 1.7)


OPPDATERT KORONAINFORMASJON pr 21. januar

Organisert trening for ungdom under 20 starter opp igjen

21. januar 2021 har DFS/Skytterstyret gitt følgende
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet i kveld 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 

I praksis betyr dette organisert trening begrenses til skyttere under 20 år. Holla Skytterlag starter opp igjen trening for ungdommen på tirsdag 26.januar. For å redusere smittefaren skal de som skyter i 1. lag møte opp pressis kl 17.30. Skyttere i lag 2 møter presis kl 18.30. Det er viktig at vi overholder disse tidene slik at vi har færrest mulig tilstede samtidig. Pårørende som følger sine skyttere anmodes om å benytte munnbind.

Dets tillyste Lagmesterskapet 26. januar og Nomemesterskapet 29. januar utsettes inntil videre og det igjen åpnes for innendørsstevner.

Holla Skytterlag

OPPDATERT KORONAINFORMASJON pr 7. januar

3. januar fikk vi nye nasjonale koronaregler. Norges skytterstyret har i hht dette fattet følgende vedtak:

Lagsaktivitet: 
Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder både treninger, hjemmebaneskyting, møter, kurs og samlinger, etc.  

Holla Skytterlag

All organisert trening er avlyst!  

er avlyste på grunn av smittefare

Gjelder fra 1. - 10. januar 2021

På grunn av stor fare for Koronasmitte, har Skytterlaget bestemt at all organisert trening er avlyst fram til og med 10. januar . Dette gjelder også organisert jegertrening.

Styret vil gjøre en fortløpende vurdering av smittesituasjonen og komme med nærmere informasjon før starten av uke 2.                                                                                                                                                                                                                                        

Holla skytterlag.