INFORMASJON FRA SKYTTERLAGET

UNGDOMSTRENING STARTER OPP 17 AUGUST

Skyteinstruksjon og -trening vil starte opp igjen for sesongen tirsdag 17. august kl 17.30. Alle som trente med oss i vinter og som har gjennomgått grunnleggende skyteopplæring er velkommen til trening på Hollabanen.

For nybegynnere / helt ferske skyttere vil vi starte skyteskole litt senere på høsten, trolig i siste del av september. Mer info om dette vil komme. Vær snill, hjelp oss å spre denne informasjonen i tilfelle vi ikke har nådd alle med denne meldingen.


Holla Skytterlag
Ungdomsleder