Skyting som valgfri aktivitet blant konfirmantene i Holla Menighet

 

Skyting er en av de valgfrie aktivitetene som konfirmantene har kunnet være med på denne høsten. Hele 12 av de 32 konfirmantene valgte denne aktiviteten som ble arrangert i samarbeid mellom Holla Menighet, konfirmantforeldre og Holla skytterlag.

Holla skytterlag med konfirmantforeldre, har sett det som et viktig mål at ungdommene som deltok skulle finne glede og inspirasjon gjennom å være med. Men et like viktig mål har også vært at konfirmantene skulle få en grunnopplæring i sikkerhetsregler og respekt for omgang med skytevåpen. Derfor valgte gruppa å la aktiviteten gå over tre kvelder.

Den 5. november møttes gruppa på Fredheim til teoretisk gjennomgang av sikkerhetsregler, litt om våpendeler og innføring i sikting og liggende skytestilling. Det ble servert frukt og drikke. Opplæringen ble i hovedsak besørget av Jan Erik Bjerklund som er formann i skytterlaget og det virket som ungdommene hygget seg.

Neste samling, den 19. november, var gruppa samlet i innendørshallen til Mælum skytterlag med repetisjon av teoriene og praktisk øvelse.

Konfirmantene fikk skyte 25 skudd hver og alle viste stor grad av forståelse for teoriene de hadde lært gjennom praksis.

 

Fra samlingene i innendørshallen: Skivene granskes og resultatene er godkjent.
Bak fra venstre; Simen, Tone Marie, Stian B., Jacob, Jon Vegard. Foran fra venstre;
Marcus, Anne Grethe (mor og instruktør), Amanda, Jon, Fredrik og Stian D.K.

 

 

 

Skyting krever konsentrasjon og det er slitsomt selv om man ligger stille hele tiden og skyter med anleggsstøtte. Skytterne skjøt derfor først 15 skudd hver før pause og deretter 10 skudd. På de siste 10 skuddene var det flere som prøvde å skyte med reim uten anleggsstøtten.

 

 

 

 

 

 

 


Bak fra venstre; Marianne (mor og instruktør), Jon, Marcus, Jonas, Amanda, Jon Vegard og Stian D.K.
Foran fra venstre; Fredrik, Stian B., Tone Marie, Jacob og Simen.

 

 

 

Skyting er en sport som krever stort foreldreengasjement, både gjennom praktisk og psykologisk støtte. Flere av foreldrene fulgte konfirmantene sine på samlingene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakerst fra venstre; Eva Bente (mor), Knut Jørgen (far, instruktør og leder
av ungdomsutvalget i Holla skytterlag), Geir Arild (far) og Anne Grethe (mor og instruktør)

 

 

 

 

Den 3. desember ble siste samlingen avholdt etter samme opplegg som forrige gang, men med pølser og saft som pauseinnslag. Flere av ungdommene ga uttrykk for at skyting hadde gitt mersmak etter disse samlingene og kanskje vi ser dem igjen på de ordinære treningskveldene sammen med resten av skytterlaget….

 

 

 

 

 

 

 

Knut Jørgen har kommandoen.

 

Holla Skytterlag med skytterforeldre takker Holla Menighet for initiativet og det gode samarbeidet til konfirmantskyting.

Link til Holla Menighet

©2007 Holla Skytterlag


 

Konfirmantskyting i Holla