EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Torsdag 24. mai

 

HOLLA SKYTTERLAG

Innkaller medlemmer til Ekstraordinært Årsmøte.

Sak til behandling: Bygging av nytt skytterhus.

Sted: Røde Kors-huset, Ulefoss.

Tid: 24.mai, kl.18.3o.

Styret.