STORVILTPRØVE

Reglement

Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler. Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av direktoratet.

For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av DN. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

I en serie på 5 skudd skal det være 5 treff innenfor det innsirklede felt, 30 cm i diameter på Villreinfigur. Kombivåpen; 3 skudd - 3 treff. Valgfri skytestilling uten anlegg.

De 30 obligatoriske treningsskuddene skal gjennomføres over minst to forskjellige dager og med minst 15 skudd per gang.

Arrangementsavgift til skytterlaget:

Telemark skyttersamlag har vedtatt likt prissystem for samtlige skytterlag:
Betalt medlemsskap i Skytterlag (DFS)

Pr. trening (min. 15 skudd) for medlemmer i eget skytterlag
Kr. 100,-
Pr. trening (min. 15 skudd) for ikke-medlemmer
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Medlem
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Ikke Medlem
Kr. 300,-

Amunisjon i cal 6.5x55, 308Win og 30.06 kan kjøpes på banen.

Ta med medlemskortet (betalt) for å dokumentere medlemskapet. Husk våpenkort.

Skytteren må før storviltprøven skytes, legitimere avlagte 30 treningsskudd. Prøven godkjennes kun ved bruk av jaktammunisjon. Det kan ikke påregnes å få avlagt prøven utover de oppsatte datoer.

Hilsen
HOLLA SKYTTERLAG.


Holla Skytterlag arrangerer TRENINGS- og PRØVEKVELDER på følgende onsdager i 2019:

Mai 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5
Juni 5/6, 12/6, 26/6
Juli Ingen skyting
Aug. 7/8, 14/8, 21/8, 28/8
Sept 4/9, 11/9, 18/9
Okt. Ingen skyting

NB! Merk tider for påmelding: Alle dager fra kl. 17.30 til kl.18.30.

Ammunisjon i 6.5x55, .308Win og 30-06 kan kjøpes på banen prøvedagene.

HUSK Å TA MED BETALT MEDLEMSKORT