STORVILTPRØVE

Reglement
Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler. Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av direktoratet.

For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av DN. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

I en serie på 5 skudd skal det være 5 treff innenfor det innsirklede felt, 30 cm i diameter på Villreinfigur. Kombivåpen; 3 skudd - 3 treff. Valgfri skytestilling uten anlegg.

De 30 obligatoriske treningsskuddene skal gjennomføres over minst to forskjellige dager og med minst 15 skudd per gang.

Arrangementsavgift til skytterlaget:
Telemark skyttersamlag har vedtatt likt prissystem for samtlige skytterlag:
Betalt medlemsskap i Skytterlag (DFS)

Pr. trening (min. 15 skudd) for medlemmer i eget skytterlag
Kr. 100,-
Pr. trening (min. 15 skudd) for ikke-medlemmer
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Medlem
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Ikke Medlem
Kr. 300,-

Amunisjon i cal 6.5x55, 308Win og 30.06 kan kjøpes på banen.

Ta med medlemskortet (betalt) for å dokumentere medlemskapet. Husk våpenkort.

Ny app for jegerdokumentasjon.
Før oppmøte oppfordrer ber vi alle skyttere om å laste ned appen Min jegerdokumentasjon fra Google play eller App store. Alle opplysninger om deg i Jegerregisteret blir da tilgjengelig i appen. Pass på å registrere de våpena du skal skyte med før du møter opp på skytebanen.
Du finner mer om appen og registrering av våpenet på disse linkene:
https://www.brreg.no/jegerregisteret/slik-tar-du-skyteproven/registrer-vapenet/
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/jegerdokumentasjon/

Skytteren må før storviltprøven skytes, legitimere avlagte 30 treningsskudd. Prøven godkjennes kun ved bruk av jaktammunisjon. Det kan ikke påregnes å få avlagt prøven utover de oppsatte datoer.

Hilsen
HOLLA SKYTTERLAG.


Holla Skytterlag arrangerer TRENINGS- og PRØVEKVELDER på følgende onsdager i 2022:

Mai 4-11-18-25
Juni

1-8-15-22

Juli Ingen skyting
Aug.

10-17-24-31-

Sept 7-14-21
Okt. Ingen skyting

NB! Merk tider for påmelding: Alle onsdager fra kl. 17.30 til kl.18.30.

Ammunisjon i 6.5x55, .308Win og 30-06 kan kjøpes på banen prøvedagene.

HUSK Å TA MED BETALT MEDLEMSKORT

 

Utdrag fra Instruks om skyteprøe for storviltjegere:

Skudd mot dyrefigur
Etter at de 30 obligatoriske skuddene er gjennomført, skal jegeren/skytteren gjennomføre skyting mot dyrefigur ved å velge ett av tre alternativer: Alternativ 1: Skudd mot villreinfigur. For hver rifle som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt må det skytes fem -5- skudd mot villreinfigur.

For rifler med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes fem -5- skudd mot villreinfigur. Alle 5 skudd skal være treff innenfor et innsirklet felt, 30 cm i diameter, som er angitt på figuren, men ikke synlig fra standplass. For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det i en serie på tre -3- skudd være tre - 3- treff innenfor sirkelen. Denne delen må avlegges med jaktammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss e.l.). Skytingen skal foregå på 100 meters bane mot stillestående villreinfigur i format 1 x 1 m. Figuren skal være typegodkjent av Miljødirektoratet. Det skal ikke anvises før alle skuddene i serien er avfyrt. Det anvises bestått eller ikke bestått. Bestått anvises som innertier, ikke bestått som bom. Treffpunkt skal anvises om ønskelig.

Skuddene mot villreinfigur skal gjennomføres i valgfri stilling uten fast anlegg. Tillatte skytestillinger er liggende, knestående, sittende med albuene støttende på lår/knærne eller stående. Det er ikke tillatt å sitte i skytebenk, benytte fastmonterte støtteben eller skytestokk. Det er tillatt å benytte skyterem/riflestropp ved gjennomføring av skyteprøven Personer som på grunn av sykdom eller handikap ikke kan gjennomføre skyteprøven på ordinær måte kan søke Miljødirektoratet om dispensasjon fra tillatte skytestillinger. Legeattest skal være vedlagt søknaden.

Hele instruksen kan leses her.

Velkommen til Storviltprøver

Holla Skytterlag.