ÅRSMELDINGER FOR HOLLA SKYTTERLAG

 

Holla skytterlag avholder normalt sitt årsmøte i november hvert år. Møtet behandler vanlige årsmøtesaker, og styret og utvalg legger fram sine rapporter om årets drift. I tillegg blir det utarbeidet en oversikt over de aktive skytternes sportslige prestasjoner på utvalgte stevner gjennom året.

Dersom du har lyst til å se nærmere på årsberetningen eller hva våre skyttere har oppnådd, finner du de siste års rapporter nedenunder:

Årstall
Rapport fra
2023
Alle rapporte
   
2019
Alle rapporter
2018
2017
2016
Regnskap og budjett
2015
Alle rapporter
 
2014
Alle rapporter
 
2013
Alle rapporter
 
2012
Alle rapporter
 
2011
Alle rapporter
   
2010
Alle rapporter
   
2009  
2008
Jegerutvalget
2007        
2006
Jegerutvalget

2005

Jegerutvalget

2004

Ungdomsutvalget
Jegerutvalget

2003

Ungdomsutvalget
Jegerutvalget
2002
Ungdomsutvalget
Jegerutvalget
2001
Styret
Ungdomsutvalget
Jegerutvalget
Sportslige prestasjoner
2000
Styret
Ungdomsutvalget
Jegerutvalget
Sportslige prestasjoner
 
Årstall
Rapport fra