Feltskyting på Stavsjø

FELTSTEVNER I HOLLA

Holla skytterlag arrangerer et årlig åpent feltstevne. Stevnet legges ofte på samme helg som et av nabolagenes feltstevne slik at det er mulig å få med seg to stevner på samme dag, selv på korte vinterdager. På grunn av arenaforholdene har vi i mange år kjørt stevnet som bilfelt i tilknytning til skytebanen. Det brukes ofte "dobbeltstandplasser" der en skyter 2 serier der hver serie teller for hvert sitt stevne.

Bilfelten har både utgangspunkt og innkomst i tilknytning til skytterhus eller idrettshus.

Det har alltid vært en målsetning for oss å legge tilrette for gode kvalitetsstevner for alle. I Holla er det vanlig at både fin- og grovfeltskytterne skyter samtidig fra samme standplass - noe vi har inntrykk av at skytterne setter pris på.

Velkommen til feltskyting i Holla.

Til premielistene


Stevneannonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til premielistene (Holla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEVNEANNONSE

Åpent feltstevne 29. januar 2023.

Teller som 1. og 2. runde i Telecupen.

Mælum skytterlag

Holla skytterlag

 

Dobbeltstevne i feltskyting Holla og Mælum

 Holla og Mælum innbyr til åpent dobbelstevne i felt søndag 29. januar 2023. 

Stevnene teller som 1. og 2. stevne i Telecupen.  Holla og Mælum arrangerer hvert sitt stevne, men det vil foregå i samme feltløype (2x30 skudd). 

Løypen starter på innendørsbanen til Mælum skytterlag og foregår som bilfelt fram til skytebanen til Holla skytterlag.

Det skytes på 5 forskjellige standplasser med ett hold til hvert stevne fra hver standplass.  Grovfelt og finfelt har felles runde.

Påmelding:    Felles påmelding for begge stevnene på MittDFS-Telecup 2023 Mælum/Holla I perioden 1-25. Januar.

Oppmøte:      Mælum Skytterlags innendørsbane.

Program:       2 X 30 skudd feltløype. (Totalt 60 skudd).

Innskudd:      Klasse 1-5, V55, V65, V73, Åpen, KIK og HK416: Kr. 150,- pr.stevne (75 arr.avgift).
                       Klasse NU, NV, R, ER, J, EJ: Kr. 70,- pr. stevne (35 arr.avgift).

Premiering:   1/3 pengepremier kl. 1-5, - HK416,- KIK – NV, Åpen og Veteran. 50 % premiering R-ER-J.
                       100% Gjenstandpremiering i NU.

Medaljer:       Medalje til vinner av hver klasse unntatt KIK, HK416, NV, NU, Åpen og kl.1.  Beste skytter blant
                       klasse 2-5-V55 og EJ blir stevnevinner og får Gylt medalje.

Kafe:              Kafe /kiosksalg både i Mælum og Holla.

Stevnejury:    Roar Hauge, Geir Hauge, Øyvind Bjerklund og Jan Erik Bjerklund.

 

Vi ønsker velkommen til Holla og Mælum.

 

Barometer for Telecupen legges ut på Telemark Skyttersamlags nettsider.

 

Velkommen til oss i Telemark