INFORMASJON FRA SKYTTERLAGET

Årsmøte i Holla Skytterlag 2022

Holla skytterlag avholder årsmøte på skytterhuset torsdag 8. desember 2022 kl. 18.00.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 24. november.
e-post: holla@skytterlag.no

Fullstendig saksliste for årsmøtet vil være tilgjengelig på skytterlagets nettside innen 1. desember

 
Alle medlemmer ønskes velkommen

Holla Skytterlag