INFORMASJON FRA SKYTTERLAGET

Årsmøte i Holla Skytterlag 2022

Holla skytterlag avholder årsmøte på skytterhuset torsdag 8. desember 2022 kl. 18.00.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 24. november.
e-post: holla@skytterlag.no

 1. Åpning.
  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av repr. til å signere protokoll.
 2. Årsberetninger fra
  • Styret
  • Ungdomsutvalget
  • Ammunisjonsforvalter
  • Jegerutvalg
 3. Revidert Regnskap for driftsåret 2021/22.
 4. Budsjett for kommende driftsår.
 5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2023.
 6. Fastsettelse av treningsavgifter for 2023
 7. Fastsettelse av subsidier for året 2023.
 8. Innkomne saker.
 9. Valg.
 10. Vedlegg til årsmelding

 
Alle medlemmer ønskes velkommen

Holla Skytterlag