STORVILTPRØVE

Reglement
Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Skyteprøven består av to deler. Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske skudd på valgfri blink. Deretter skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av direktoratet.

For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av DN. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde.

I en serie på 5 skudd skal det være 5 treff innenfor det innsirklede felt, 30 cm i diameter på Villreinfigur. Kombivåpen; 3 skudd - 3 treff. Valgfri skytestilling uten anlegg.

De 30 obligatoriske treningsskuddene skal gjennomføres over minst to forskjellige dager og med minst 15 skudd per gang.

Arrangementsavgift til skytterlaget:
Telemark skyttersamlag har vedtatt likt prissystem for samtlige skytterlag:
Betalt medlemsskap i Skytterlag (DFS)

Pr. trening (min. 15 skudd) for medlemmer i eget skytterlag
Kr. 100,-
Pr. trening (min. 15 skudd) for ikke-medlemmer
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Medlem
Kr. 200,-
Oppskyting (2 serier med samme våpen evt. 1 serie med 2 våpen)- Ikke Medlem
Kr. 300,-

Amunisjon i cal 6.5x55, 308Win og 30.06 kan kjøpes på banen.

Ta med medlemskortet (betalt) for å dokumentere medlemskapet. Husk våpenkort.

Ny app for jegerdokumentasjon.
Før oppmøte oppfordrer ber vi alle skyttere om å laste ned appen Min jegerdokumentasjon fra Google play eller App store. Alle opplysninger om deg i Jegerregisteret blir da tilgjengelig i appen. Pass på å registrere de våpena du skal skyte med før du møter opp på skytebanen.
Du finner mer om appen og registrering av våpenet på disse linkene:
https://www.brreg.no/jegerregisteret/slik-tar-du-skyteproven/registrer-vapenet/
https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/jegerdokumentasjon/

Skytteren må før storviltprøven skytes, legitimere avlagte 30 treningsskudd. Prøven godkjennes kun ved bruk av jaktammunisjon. Det kan ikke påregnes å få avlagt prøven utover de oppsatte datoer.

Hilsen
HOLLA SKYTTERLAG.


Holla Skytterlag arrangerer TRENINGS- og PRØVEKVELDER på følgende onsdager i 2021:

Mai 5-12-19-26
Juni

2-9-16

Juli Ingen skyting
Aug.

4-7-11-18-25

Sept 1-8-15-11-22
Okt. Ingen skyting

NB! Merk tider for påmelding: Alle onsdager fra kl. 17.00 til kl.18.00.
Det gis mulighet til å skyte to lørdager, markert i rødt over. Da er påmelding fra
kl 12-14.

Ammunisjon i 6.5x55, .308Win og 30-06 kan kjøpes på banen prøvedagene.

HUSK Å TA MED BETALT MEDLEMSKORT

 

SPESIELLE KORONA-REGLER
Holla Skytterlag er pålagt å følge nasjonale retningslinjer for Korona i tillegg til retningslinjer gitt av DFS. Eventuelt også lokale/kommunale regler. Disse kan endres på kort varsel og alle må følge med og være forberedt på at forutsetningene kan endres og at vi i værste fall må avlyse Storviltprøvene. Følg med på Skytterlagets nettsider. Vi vil gi informasjon så langt det er mulig.

Alle som møter opp på skytebanen må registrere seg med Navn og telefonnummer. Skyttere gjør det ved påmelding, andre må skrive seg inn på engen liste.

Vi ønsker å unngå å håndtere penger. Det er mulig å betale med elektroniske betalingsmidler. Vi tar betaling på Vipps og kort.

Alle skyttere må ta med seg et eget liggeunderlag, et teppe, teltduk, presenning eller annet som hver enkelt må benytte.

Det vil stilles krav til minste avstand mellom skyttere på standplass. Utenfor standplass må hver enkelt overholde krav til avstand mellom personer.

Skyttere som har tegn på smitte skal ikke møte opp på skytebanen.

Vi ber alle bidra til at vi kan gjennomføre årets storviltprøver på en god og trygg måte.

Velkommen til Storviltprøver

Holla Skytterlag.